Галерия

Лаборатория

Машина за смесване на суровини

Ферментация

Камери за пастьоризация

Пакетаж

Палетиране и склад