Цени

Актуална ценова листа на „Б-3” ООД в лева без ДДС:

Компост от втора фаза - 222 лв. за тон
Цена за опаковка - 8 лв. за пале

Информация за отрасъла в България

Виж повече