Дератизация в обекта за отглеждане

Цел на мярката:

Отстраняване на гризачи, предимно на сивия плъх (Rattus rattus) и домашна мишка (Mus musculus).

Време на изпълнение:

Превантивно преди внасяне на компоста, но и в процеса на отглеждане според необходимост.

Начин на изпълнение:

Около обекта по линиите на движене, покрай дупки от гризачи и в ъглите на помещението да се постави някой от следващите родентициди: Antikolin mamak, Racumin 57 (прах за подготовка на примамка), Suciron и др.

Всеки два до три дена да се извършва проверка на поставените примамки и в случай на необходимост да се подновят примамките. Цялата акция от 7 до 14 дни.

Забележка:

Да се води сметка примамките на родентицида да не влязат в контакт с покривката или компоста.

ВАЖНО: При вършене на някоя от химическите мерки на защита, задължително е ползване на защитно оборудване и подготовка според упътването, което задължително се слага с препарата при покупка на същия. Особено внимание да се обърне на препаратите на базата на FORMALIN, СЕРЕН ДИОКСИД, които действат като фумиганти и имат предписани работен период на изчакване.

Информация за отрасъла в България

Виж повече