Дезинфекция на покривката

Цел на мярката:

Унищожаване на патогенните микроорганизми и вредители (нематоди и насекоми).

Време на изпълнение:

Преди слагане на покривката върху инкубационния компост.

Начин на изпълнение:

С ВОДНА ПАРА.

Извършва се 4 до 5 дни преди употреба на покривката (покриването).

С водната пара от парния котел се загрява подготвената покривка до 70 – 750С с времетраене от 2 до 3 часа. По-малки количества покривка могат да се дезинфектират с водна пара по лесен начин без скъпи инструменти. Ето и подробно описание на процеса: За начало е необходимо да разполагате с метален съд. На разстояние от 20-25 cm от дъното се поставя дупчеста метална платформа. В тази част на съда се вгражда кран за изпускане на вода, като е желателно да се монтира и тръба за наливане на вода. Така подготвен уредът се поставя над огъня. В съда се слага около 10 литра вода, след което до върха се пълни с готова покривка и се покрива с плътен плат. Когато под въздействието на силния огън парата пробие материала, огъня се поддържа за още от 10 до 15 минути. След което чрез крана се изпуска останалата, неизпарена вода от съда. Материалът се слага в количка (която предварително е дезинфектирана) и се пренася се дезинфектирано помещение, където се съхранява до неговата употреба.

Fumigant

За изпълнение дезинфекцията на субстрата на покривката чрез препарати, които действат с водена пара, необходимо е да се направи рамка (бетонна, стенна, от дъски и др.), която преди начало на работа ще обвием с PVC фолио, за да направим колкото може по-добра уплътненост.

ФОРМАЛИН

Температура на земята не трябва да бъде по-ниска от 180С, а третирането се върши 4 до 5 дни преди употреба на покривката. Има възможност да се извърши по два начина:

1. В рамката се формира слой на покривка с дебелина от 50 cm, в покривката след това се правят дупки до пода, с разстояние в ред, а разстоянието ред от ред е 25 cm. В дупките еднакво се слага разтвор на формалин и вода в съотношение 1:2, за 1 m3 достатъчно е 5 литра разтвор, след което фигурата се покрие с найлон и остава два дена да действат формалинските изпарявания. След два дена разбърква се с лопата, с цел силната миризма да не стане и покривката може да се ползва.

2. Може да се извърши пръскане на покривката, в процеса на смесването, с 2% разтвор на формалин (30 до 40 литра разтвор за 1 m3 от покривката). След което покривката се покрие с найлон. След два дена разбърква се с лопата и покривката е готова за ползване. Контактни дезинфекционни средства.

Peral S

Може да се третира без значение от температурата на покривката. Върши се чрез пръскане на покривката в процеса на смесване с 2% разтвор на Peral S (50 литра разтвор за 1 m3 покривка).

Информация за отрасъла в България

Виж повече