Дезинфекция на прибора и останалия помощен материал

Цел на мярката:

Стопиране на бъдещи инфекции.

Време на изпълнение:

Преди начало на подготовка на покривката и/или в следващия период, преди какъвто и да било контакт на прибора с покривката или преди поставяне на термометъра в компоста.

Начин на изпълнение:

Прибор и инструментите предходно да се изчистят от останки на земя, след което да се изтърка със сода (50 – 100 грама Na2CO3 на 10 литра вода) или да се сложи в разтвор на формалин (търговски формалин разреден с вода в съотношение 1:20).

Забележка: Работно облекло (престилки и сл.) трябва по-често да се мие, особено преди контакт с нов компост и покривка.

Информация за отрасъла в България

Виж повече