Прилагане на инсектициди в обекта за отглеждане

Цел на мярката:

Отстраняване на насекоми, които правят преки щети, хранейки се с мицелите и косвени като вектори на болестите.

Време на изпълнение:

От началото до края на производствения цикъл, в зависимост от нуждата и предписаните периоди за изчакване на препарата, който се прилага.

Начин на изпълнение:

I. Препарати на базата на DIFLUBENZURONA: Dimilin WP 25, Minerin 10 WP.

Ползва се с първото заливане след покриването, за отстраняване на мухи и комари във фазата на ларва (Sciarid). Доза за прилагане на площ от 1 m2 е 4 g Dimilin или 10 g Minerin.

Препоръчваме третирането с препарата на базата на diflubenzuron задължително да се направи.

II. Препарати на базата на DIHLORVOSA: Nuvan 500 EC, Nogos 500, EC Dihin, Fumigan E 50, Agrohlorin. Препарати на базата на dihlorvos се прилагат чрез пускане във вентилационната система или с пръскане на пространството над брикетите, при това до формиране на „пъпки” и между вълните.

Доза на прилагане за 100 m3 е 20 ml с някой от споменатите препарати в 20 литра вода.

III. Препарати на базата на DELTAMETRINA: Decis 2,5 EC, Ocis EC 2,5, Poljodec EC 2,5.

Третиране с deltmetrin, в случай на необходимост, може да се върши на всеки 3 до 5 ден от покриването до фазата „пъпка” и между вълните. Извършва се с 0,07 % разтвор на някой от споменатите препарати, при това чрез пръскане на подове, стените, рафтовете и пространството над брикетите.

IV. Препарати на базата на ALFA-CIPERMETRINA : Fastak 10 EC

Третирането се върши чрез пръскане на подовете, стените, рафтовете и пространството над брикетите с 0,02-0,025% разтвор до формиране на „пъпки” и между вълните.

V. Препарати на базата на ACETAMIPRIDA: Mospilan, Volley.

Прилага се с 0,05% разтвор на някой от споменатите препарати за пръскане на подове, стени, рафтове и пространство над брикетите, при това до формиране на „пъпки” и между вълните.

VI. Препарати на базата на MALATIONA: Etiol течен 600.

Освен инсектицидно има и акарицидно действие. Може да се прилага след покриването и между вълните. Третирането се върши със заливане или пръскане на покривната почва. За третиране на площ от 100 m2 необходимо е да се разтвори 330 ml препарат (Етиол течен 600) в 150 до 200 литра вода.

VII. Препарати на базата на PIRIMIFOS-METILA: Actellik 50.

Инсектицид и акарицид. Може да се прилага и по време на беритба, в случай да е необходимо. За замъгляване на помещението от 100 m3, необходимо е 40 ml препарат Actellik.

Информация за отрасъла в България

Виж повече