Покривка

Влага на покривката и параметри на плодообразуване.

Решаващ и най-важен момент за получаване на отличен добив е периодът на първоначално плодообразуване, който предшества беритбеният период. Много от гъбопроизводителите подценяват този етап по една или друга причина. Оформянето на нормална първа вълна от плододаването зависи от четири фактора:

Покривка

1. Влага в покривката

2. Относителна влажност на въздуха

3. Въздушна и компостна темература в гъбарника

4. Чист въздух със съдържание на СО2 под 0.1 %.

Първата и втората вълна трябва да дадат 70-75 % от тоталният добив. При начална грешна стратегия и слаба първa вълна загубите не могат да се компенсират със следващите вълни – мицелът вече е изразходвал хринителни вещества неефективно, с времето остарява, а в компоста се развива паралелно и конкурентна микрофлора – всички тези беди са необратими и като краен резултат идват пониженият краен добив.

Влага на покривката и морфология на растеж на мицела.

Първоначалната влага на покривката има директен ефект при развитието на мицела в покривката . Харектеристиката на мицела се определя само и единствено от влагата.

1. При оптимална влага 70-75 % , РН – 7,0 – 7,5 - добра влагозадържаща структура и добра степен на стерилност на покривката мицелът расте с финни хифи, задължително разклонени с тенденция за леко образуване на тънки нишки.

2. При суха покривка мицелът се характерезира с отсъствие на ризоморфност. Когато мицелът расте във вид на памук - много фин, капилярен мицел – терминът се определя като отсъствие на ризоморфност тоест мицелиране и безплодие. Този фин мицел може бързо да обхване цялата покривка , след което тя започва да се втвърдява. (този феномен е описан от Ранчева както и евентуални действия – така че няма да го дообясняваме) – надупчване и бързо донамокряне в краен случай и повторно разрошване. – драстично влияе на добива.

3. При мокра покривка мицелът расте груб и нишковиден с много малко разклонения и слаба капилярност ( Мицелът е ризоморфен но достъпа до хранителните вещества е ограничен) . Мицелът расте по-бавно от нормалното и рядък пръснат има участъци на не обхаваната покривка. Често мократа покривка се просмуква в субстрата и образува мокри клинове които инхибират бъдещият растеж на мицела и са потенциална зараза на торбата . При подсушаване на покривката евентуално може да се реактивира, Драстично влияе върху добива.

4. Дебелина на покривката и нейното влияние – нормалната покривка трябва да бъде 4,5-5,5 см. Покривката трябва да бъде с еднаква дебелина.

5. При по-тънка покривка се получават по-ситни гъби – добива е по нисък част от гъбите не порастват и умират.

6. При по-дебела от нормалното по-малко на брой и по едра гъба – добива е по-нисък.

7. При полагане на покривката никога не трябва да се претупва – нарушава се въздушно газовият обмен.

8. РН на покривката трябва да бъде 7-7.5 винаги го проверявайте особено като използвате торф – той има под 7 и буферирането му е от съществено значение.

9. Капациет на влаго въздушно съдържание – ако използвате нови добавки и материали за покривка – задължително ги изследвайте. Тези параметри както и тенденцията за образуване на повърхностна коричка - която е нежелателна.

10. Като най- популярен термин - връщане или пресичане на мицела: това е процедура за образуване на плодни тела. Това глобално влияе на бъдещият и краен добив от единица компост.

Съчетанието на факторите:

- относителна влажност на въздуха

- въздушна и компостна темература в гъбарника

- чист въздух с цел поддържане на СО2 под 0.1 %.

- Допълнително поливане съчетано с рошене са абсолютно важни и критични парамери – повечето производители нямат измервателните уреди и възможности за контрол на всички тези параметри , в стремежа си да отглеждат в различните сезони от есента и пролетта те често не ги спазват.