Компост за култивирани гъби – печурка

Нашият Гъбозавод

„Б-3” ООД произвежда компост за култивирани гъби – печурка, по съвременна технология. За да отговори на новите изисквания на пазара, своите клиенти, европейските регламенти и стандарти, фирмата изгради модерен цех за компост към „Екологичен гъбозавод” в с.Черногорово. В нашето предприятие компостирането протича на закрито при зримо-контролируеми условия от началото до самия му край. Всяка партида се прави по уникална рецепта, подбрана след лабораторен анализ на използванит е суровини. Технологията гарантира пълна проследяемост на производствения цикъл и компютърен запис на процесите на ферментация, пастгьоризация и постферментация. Фирмата разполага с уникална за Бългрия машина за подготовка и свесване на суравините, което е гаранция за качеството на нашия продукт. Първата фаза от компостирането протича в закрити бункери и това ни прави независими от промените в атмосферните условия. Компостът се сее и опакова машинно в стерилна зала, което гарантира неговата висока селективност. За всяка партида фирма „Б-3” ООД издава сертификат за качество заедно с аналитичен лист от съответните лабораторни изследвания. С новата технология за производство на компост „Б-3” ООД гарантира на своите клиенти стабилни добиви (22-28%), сигурност в ритъма на доставките и добри финансови резултати.

Информация за отрасъла в България

Виж повече
Дезинфекция на обекта за отглеждане
Дезинфекция на прибора и останалия помощен материал
Дезинфекция на ръцете
Дезинфекция на покривката
Прилагане на фунгициди в обекта за отглеждане
Прилагане на инсектициди в обекта за отглеждане
Дератизация в обекта за отглеждане